För dig som vill stärka din psykiska hälsa och förbättra din livssituation

Alla bär vi på vår egna unika livshistoria och har under våra liv varit med om upplevelser eller situationer som på olika vis har präglat den. Förändring kan vara jobbigt, men är många gånger nödvändigt för ett mer fungerande liv. Min uppgift är att hjälpa dig.

Om psykoterapi Boka direkt

Någon gång i livet drabbas alla människor av obehag, smärta och sorg. Det kan handla om en omvälvande förändring i ditt liv, som en skilsmässa, ett dödsfall i familjen, otrohet eller att du behöver bearbeta en diagnos.

Tillsammans skapar vi möjligheterna och förutsättningarna för dig att börja din resa mot ett bättre välmående.

Samtal som förändrar

Det kan finnas många olika anledningar till att du känner att du behöver hjälp och vänder dig till mig. Ett samarbete mellan dig och mig ska kännas som en trygg plats för dig att få insikt, möta dina känslor och skapa positiv förändring.

Hör av dig till mig

IMG_4274-2
IMG_5628

Om Karin Mannerfelt

Jag arbetar integrerat med flera olika evidensbaserade psykoterapeutiska interventioner för att du ska få den behandling och det stöd som krävs för att åstadkomma den förändring du önskar och behöver.

Läs mer om mig

Teori, metod och behandlingssätt

Min uppgift är att tillsammans med dig identifiera vilken förändring du önskar utifrån dina upplevda problem. Med min kunskap och erfarenhet hjälper jag dig att nå dit. Jag arbetar huvudsakligen med nedanstående metoder.

img-4741

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT handlar om att omstrukturera och förändra beteenden, tankar och känslor som orsakar dåligt mående av olika slag. Du får möjligheten att utveckla nya beteenden och med rätt verktyg kunna hantera problemen som du upplever går ut över din vardag.

Läs mer

johanna-bild-stran-kopia-2

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Syftet med CTF är att bryta negativa tankemönster och utveckla medkänsla, för sig själv och andra, som en färdighet. Du får verktygen att förstå hur dina känslomässiga system fungerar och påbörja ett långsiktigt förändringsarbete till stärkt själv­känsla, samt inre trygghet.

Läs mer

gopr0276

Acceptance & Commitment therapy (ACT)

Med ACT som metod fokuserar vi på att du ska kunna urskilja och bli medveten om dina känslor och tankar, samt förstå när de står i vägen för dig. Du lär dig att betrakta dina tankar som förslag, snarare än sanningar, och ger dig verktyg att inte fastna i dem och leva ett meningsfullt liv utifrån dina egna värderingar.

Läs mer

img-4722

Anknytningsteori

Anknytningsteorin handlar om att vi människor redan från födseln har ett behov av att knyta an till våra föräldrar, samt andra personer som är viktiga i vår närhet. Något förenklat, indikerar anknytningsteorin hur trygg eller otrygg du kände dig när du knöt an till din närmaste omgivning när du var barn. 

Läs mer

Funderar du över något?

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du vill boka tid för ett inledande samtal, eller om du har andra tankar och funderingar. Jag finns här för dig.

Kontakta mig

img-1487

Boka ett inledande samtal

Fyll gärna i formuläret intill för att boka ett inledande samtal, också hör jag av mig till dig så snart jag kan. Du kan även kontakta mig direkt via e-post eller telefon.