Om Psykoterapi

Det kan finnas många olika anledningar till att du känner att du behöver hjälp och vänder dig till mig. Kanske känner du att du inte längre har kontroll över ditt liv, att det är svårt att finna balans eller att vardagen inte riktigt fungerar. Kanske fungerar inte dina relationer – till dig själv eller andra – som du önskar att de gjorde, du känner dig ensam eller saknar mening. Kanske har du varit med om någon specifik händelse eller en otrygg barndom, som påverkar dig negativt idag och du behöver hjälp att komma vidare.

Vad är psykoterapi och hur fungerar det?

Att ändra de beteenden, tankar och känslor som du upplever går ut över ditt välmående eller hindrar dig i vardagen, kan vara en jobbig process. Förändring är utmanande, men är ibland nödvändig för ett liv i harmoni och glädje.

Ett samarbete mellan dig och mig ska kännas som en trygg plats för dig att få insikt, möta dina känslor och skapa positiv förändring. Ditt liv, vad du har varit med om och hur du som person fungerar är det du som är experten på. Min uppgift är, att genom den kunskap och erfarenhet som jag besitter, samt engagemang, hjälpa dig att genomdriva den förändring som behövs.

IMG_0579
IMG_4282-2

Jag lägger stor vikt vid att lära känna dig och förstå vem du är. De första gångerna som vi träffas kommer därför handla om att ringa in och begripliggöra varför du fungerar och mår som du gör, samt vilken behandling som lämpar sig bäst utefter den förändring du önskar och behöver. När vi har gjort det, börjar vårt arbete tillsammans och resan mot ett bättre välmående, där vi kommer ifrågasätta dina gamla sanningar och ompröva invanda kognitiva mönster.

Jag arbetar integrerat med flera olika evidensbaserade psykoterapeutiska interventioner för att du ska få den behandling och det stöd som du behöver för att åstadkomma den förändring du önskar.

Teori, metod och behandlingssätt

Jag arbetar huvudsakligen med fyra olika metoder, vilka du kan läsa mer om nedan.

img-4741

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT handlar om att omstrukturera och förändra beteenden, tankar och känslor som orsakar dåligt mående av olika slag.

Du får möjligheten att skapa nya beteenden och med rätt verktyg kunna hantera problemen som du upplever går ut över din vardag.

Läs mer om KBT

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Syftet med CTF är att bryta negativa tankemönster och utveckla medkänsla, för sig själv och andra, som en färdighet.

Du får verktygen att förstå hur dina känslomässiga system fungerar och påbörja ett långsiktigt förändringsarbete till stärkt själv­känsla, samt inre trygghet.

Läs mer om CFT

img-4697
gopr0276

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Med ACT som metod fokuserar på att du ska kunna urskilja och bli medveten om dina känslor och tankar, samt förstå när de står i vägen för dig.

Du lär dig att betrakta dina tankar som förslag, snarare än sanningar, och ger dig verktygen att inte fastna i dem och leva ett meningsfullt liv utifrån dina egna värderingar.

Läs mer om ACT

Anknytningsteori

Anknytningsteorin indikerar hur trygg eller otrygg du kände dig när du som barn knöt an till dina närmaste, och vilket anknytningsmönster du har som vuxen. Vilken anknytning du har, visar sig tydligast i dina närmaste relationer, och i vissa fall behöver anknytningsmönstret förändras för att de ska fungera.

Läs mer om Anknytningsteori

img-4722

Ett inledande samtal som leder till förändring

Alla bär vi på vår egna unika livshistoria och har under våra liv varit med om upplevelser eller situationer som på olika vis har präglat den. Det kan finnas många olika anledningar till att du känner att du behöver hjälp och vänder dig till mig. Ibland är det nödvändigt med en förändring för ett mer fungerande liv. Min uppgift är att hjälpa dig.

Kontakta mig

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på J&K Mannerfelt AB, orgnr. 556731-1526 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.