Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT handlar om att du ska lära dig att urskilja och bli medveten om dina känslor och tankar, samt förstå när de står i vägen för dig. Med ACT lär du dig att betrakta dina tankar som förslag, snarare än sanningar, och ger dig verktygen att inte fastna i dem och leva ett meningsfullt liv utifrån dina egna värderingar.

Vad är ACT?

Det är naturligt att vi är självkritiska och har nära till jobbiga känslor som oro, skuld eller skam. I en trygg och bekväm vardag kan jobbiga känslor och tankar som dessa dock bli svåra att hantera.

ACT, Acceptance and Commitment ­Therapy, är en metod som syftar till att ge dig strategier och verktyg att hantera oönskade känslor och tankar, samt lära dig att acceptera dem och inte ta dem för sanningar. Fokus inom ACT är att öka din psykologiska flexibilitet. Med andra ord att mer konsekvent sträva efter att agera i linje med dina värderingar, i relation till jobbiga tankar, smärta eller ångest.

IMG_4455

ACT bygger på medveten närvaro, acceptans och tillåtelse av känslor och tankar som känns obehagliga, samt att finna ett förhållningssätt till dem för ett mer meningsfullt liv.

Genom upplevelsebaserade övningar, får du lära dig att hantera de känslor och tankar som hindrar dig i vardagen. Min uppgift är att hjälpa dig att urskilja, bli medveten och betrakta dem som förslag, snarare än sanningar. Tillsammans finner vi tillvägagångssätt som hjälper dig att inte fastna i känslor och tankar som dessa, för att kunna leva ditt liv utifrån de värden som är viktiga för dig.

annie-spratt-94x1j8jEDjY-unsplash

Vem är ACT för?

Om du mår dåligt, befinner du dig sällan i nuet. Kanske är du så pass upptagen av dina upplevda misslyckanden från förr, att du känner rädsla inför morgondagen och inte ser vad som behöver göras just nu.

ACT som behandlingsmetod lämpar sig för dig som har förlorat balansen i livet på grund av exempelvis oro, stress, smärta och annan form av psykisk ohälsa. Mig vänder du dig till när du vill få tillbaka balansen, dämpa den självkritiska rösten inom dig och öva på att inte döma dig själv för de känslor och tankar du har. Genom att ställa existentiella frågor om vad du vill med ditt liv, hjälper jag dig att hitta ett förhållningssätt till dem för att du ska kunna agera och leva i enlighet med dina värden.

Boka ett inledande samtal

Vill du boka ett inledande samtal med mig? Fyll gärna i formuläret intill, också återkopplar jag till dig så snart jag kan. Du kan också kontakta mig direkt via e-post eller telefon.