Anknytningsteori

Anknytningsteorin indikerar hur trygg eller otrygg du kände dig när du som barn knöt an till dina närmaste, och vilket anknytningsmönster du har som vuxen. Vilken anknytning du har, visar sig tydligast i dina närmaste relationer.

Vad menas med anknytningsteorin?

För vissa människor är det lättare att leva i nära relationer, medan det för andra inte är lika enkelt. Kanske känner du igen dig och upplever svårigheter i dina nära relationer. Förklaringen till det kan vara vilken anknytning du har, vilket talar för hur du närmar dig andra människor och är i dina relationer.

Du, likt alla andra, lär dig att skapa relationer genom erfarenhet. Den, eller de personer, som tog hand om dig när du var liten var livsviktiga för dig, eftersom du var hjälplös utan dem. Därför utvecklade du tidigt ett anknytningsmönster i förhållande till dem, vilket är ditt karaktäristiska sätt att relatera till andra människor och kännetecknar hur du formar relationer även i vuxen ålder.

IMG_5011

Vilken anknytning vi har, visar sig tydligast i våra närmaste och viktigaste relationer. Att våra nära relationer inte håller eller fungerar som vi önskar, är också de vanligaste anledningarna till att man vänder sig till mig.

sindy-sussengut-L2TUGA7O_HM-unsplash

Vilka är de olika anknytningsmönstren?

Det finns fyra identifierade anknytningsmönster som grundar sig i en persons tidiga relationer: trygg anknytning, otrygg-undvikande anknytning, otrygg-ambivalent anknytning och otrygg-desorganiserad anknytning.

Enkelt beskrivet, har personer med ett tryggt anknytningsmönster i regel haft en trygg uppväxt med bekräftande anknytningspersoner, vilket ger goda förutsättningar för en stark självkänsla och grundtrygghet, samt att de ofta har lätt att fungera i långvariga relationer. Gemensamt för de otrygga anknytningsmönstren, är att de kan skapa problem av olika slag i relationer senare i livet.

Ditt anknytningsmönster kan också vara olika till olika personer och även om du har utvecklat ett anknytningsmönster som är relativt beständigt i vuxen ålder, går det fortfarande att förändra.

Om otrygga anknytningsmönster

Ett otryggt anknytningsmönster kan ta sig uttryck i olika strategier, såsom:

  • Att ta distans. Du undviker att knyta an till andra, för att skydda dig mot att bli sårad. Relationer kan ge dig känslan av obehag eller ångest och gör att du håller distans.
  • Att vara prestationsfokuserad. Du är väldigt oberoende av andra människor, där din personliga prestation får mer fokus och blir viktigare än relationen.
  • Att vara till lags. Du har ett ängsligt behov av att bli omtyckt och accepterad av andra.
  • Att ha en överdriven relationsfixering. Du är ängslig och överdrivet involverad när du närmar dig och knyter an till andra, för att fylla ett stort behov av trygghet och tillhörighet.

Boka ett inledande samtal

Vill du boka ett inledande samtal med mig? Fyll gärna i formuläret intill, också återkopplar jag till dig så snart jag kan. Du kan också kontakta mig direkt via e-post eller telefon.