Om Karin

I vår kontakt ska du uppleva mitt engagemang och min förståelse för din specifika situation. Du ska också känna fullt fortroende för mig, då det är en förutsättning för att du ska dela de tankar och erfarenheter som ligger till grund för den varaktiga förändring som du önskar genomföra. Förändring kan vara en jobbig process, men är många gånger nödvändigt för ett mer fungerande liv där min uppgift är att hjälpa dig.

Engagemang för din förändring

Du är unik och därför är det din livshistoria som ligger till grund för vårt arbete tillsammans. 

Trygghet i kontakten

Psykoterapi bygger på en allians av förtroende och tillit, vilken ska kännas som din trygga plats att få insikt, möta dina känslor och skapa positiv förändring. 

Målmedvetenhet för varaktighet

Jag arbetar integrerat med flera olika evidensbaserade psykoterapeutiska interventioner för att du ska få den behandling och det stöd som behövs för att åstadkomma den förändring du önskar och behöver.

Legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet

Mitt intresse och engagemang för hur vi kan minska lidande och öka vårt välbefinnande infann sig tidigt. Det har alltid varit en hjärtefråga för mig, vilket också har stått i fokus i samtliga befattningar och verksamheter som jag under åren har haft och verkat inom.

Vidare har detta lett till fortsatta studier och att nu arbeta som legitimerad psykoterapeut. Jag har tidigare arbetat privat, parallellt med mitt arbete som psykoterapeut på vårdcentral fram till 2016, då jag helt gick över till att arbeta privat samt med uppdrag mot regionen och företagshälsovård.

om-karin-bild-1-1080×797
karin-mannerfelt

Om samtalet med Karin

Att du känner att du behöver hjälp och vänder dig till mig, kan det finnas många olika anledningar till. Jag ser psykoterapi som något vi gör tillsammans, där samarbetet mellan dig och mig ska vara din trygga plats att få insikt, möta dina känslor och skapa positiv förändring i ditt liv.

Ditt liv, vad du har varit med om och hur du som person fungerar är det du som är experten på. Min uppgift är inledningsvis att tillsammans med dig ringa in vilken förändring du önskar och behöver utefter dina upplevda problem, för att därefter hjälpa dig att nå dit genom min kunskap, erfarenhet och engagemang.

Läs mer om psykoterapi

img-4993
img-5002
fonster-mottagning

Redo att ta första steget?

Kontakta mig på det sätt som passar dig bäst, så undersöker vi möjligheten till ett varaktigt arbete tillsammans.