Compassionfokuserad terapi (CFT)

CTF handlar om att bryta negativa tankemönster och utveckla medkänsla, för dig själv och andra, som en färdighet. Med CFT får du verktygen att förstå hur dina känslomässiga system fungerar och påbörja ett långsiktigt förändringsarbete till stärkt själv­känsla, samt inre trygghet.

Vad är CFT?

CFT, Compassionfokuserad terapi, är en metod för stress- och känslohantering som syftar till att utveckla medkänsla som en färdighet. Människan anses ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykiska hälsan: varnings-, motivations- och trygghetssystemet.

Compassion kan definieras: ”Att uppmärksamma att andra eller du själv mår dåligt, har det svårt och aktivt vilja försöka minska lidandet och öka välmående”. Med CFT som metod fokuserar vi på att hjälpa dig att förstå hur dina egna beteenden, tankar och känslor relaterat till dina känslomässiga system, påverkar ditt välmående. Metoden ger dig också verktygen att bearbeta och hantera de upplevda problemen som är relaterade till dem för att skapa en bättre inre dialog, utan skuld, skam eller hård självkritik.

IMG_0170

En viktig grund i CFT är att skapa förståelse för hur evolutionen har format din hjärna, och hur du fungerar som människa. I och med att du lär dig att hantera negativa tankar och känslor, såsom skuld, skam och ångest, kommer din syn på dig själv och andra att förbättras avsevärt. Vidare handlar det också om förändring och utveckling, där du kommer att få träning och guidade CFT-övningar för att göra dig mer uppmärksam och medveten om dina tankar, samt hitta strategier som fungerar för att förändra mönstret.

Syftet med CFT är att stärka din själv­känsla genom att utveckla din förmåga till medkänsla och jobba mot positiva förändringar av kognitiva mönster. Min uppgift är att tillsammans med dig bryta negativa tankemönster och stärka ditt självmedkännande, med målsättningen att du ska få ett varmare förhållningssätt till dig själv och andra.

annie-spratt-TPF7hKuc3iY-unsplash

Vem är CFT för?

CFT är inte begränsad till en särskild målgrupp. Compassionfokuserad terapi är för dig som behöver hjälp att hantera och ändra en negativ självbild, hård självkritik, skam eller höga krav på dig själv, som påverkar välmåendet.

Att bryta negativa tankemönster innebär för många en stor förändring, då det är vanligt att man har gått med ett destruktivt tankemönster under en lång tid. Därför krävs det viljekraft från dig för att förstå hur din hjärna fungerar, samt varför vissa beteenden, tankar och känslor uppstår för att kunna gå vidare med behandlingen. Min uppgift är att hjälpa dig att skapa en bättre relation till dig själv, men även andra, och skapa en inre trygghet.

Boka ett inledande samtal

Vill du boka ett inledande samtal med mig? Fyll gärna i formuläret intill, också återkopplar jag till dig så snart jag kan. Du kan också kontakta mig direkt via e-post eller telefon.