Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT handlar om att omstrukturera och förändra beteenden, tankar och känslor som orsakar dåligt mående av olika slag. Med KBT är det möjligt att skapa nya beteenden och med rätt verktyg kunna hantera problemen som du upplever går ut över din vardag.

Vad är KBT?

KBT, Kognitiv beteendeterapi, är ett samlat begrepp för psykoterapier som syftar till att träna sig till nya tanke- och beteendemönster för att minska psykologiska problem.

Man förutsätter att människans beteenden, tankar och känslor är sammankopplade och påverkar varandra. KBT som behandlingsmetod fokuserar på nuet och bygger på att identifiera samt ändra beteenden, tankar och känslor som är kopplade till det upplevda problemet.

johanna-bild-skargard-kopia

Varje person är unik, precis som du är. Vid KBT-behandling inleder jag – tillsammans med dig – alltid med en så kallad beteendeanalys för att jag ska få förståelse av samspelet mellan dig och omgivningen.

Syftet är att lära känna dig och klargöra orsakerna till de problem som du upplever. Här är det du och dina behov som står i fokus. Därefter ringar vi tillsammans in hur problemsituationen ser ut idag och kommer överens om en konkret målsättning för behandlingen.

Utöver våra samtal går behandlingen enkelt beskrivet ut på att i vissa situationer kartlägga och ändra tankemönster eller beteenden som orsakar dåligt mående, samt ge dig verktygen att hantera jobbiga situationer när de uppstår och minska symtomen som kan uppkomma som en följd av dem.

metod-singel-bild-2-1080×768

Vem är KBT för?

KBT är inte begränsad till någon specifik målgrupp. Behandlingsmetoden lämpar sig perfekt för dig som individ, likväl som för par och grupper bestående av både barn och vuxna som upplever problem eller negativa mönster som de vill bryta.

Förändring innebär en utmaning. Att ändra de beteenden, tankar och känslor som du upplever hindrar dig i vardagen kräver motivation och tålamod. Med rätt behandling kan du lära dig att på ett bättre sätt hantera svårigheter där min uppgift är att hjälpa dig att nå dit.

Boka ett inledande samtal

Vill du boka ett inledande samtal med mig? Fyll gärna i formuläret intill, också återkopplar jag till dig så snart jag kan. Du kan också kontakta mig direkt via e-post eller telefon.